Personel
ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ (SIHHİYE)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Hacı BÜLBÜL Müdür / Başkan V. 305 10 14 hbulbul@hacettepe.edu.tr
Akademik Personel Tahakkuk Şefliği
Hakkı TIĞLIOĞLU Şef 305 10 31 hakkı.tığlıoğlu@hacettepe.edu.tr
Ahmet KARABUDAK Bilgisayar İşletmeni 305 10 31 ahmet.karabudak@hacettepe.edu.tr
Nilüfer SAVAN Bilgisayar İşletmeni 305 10 31 nilufer.savan@hacettepe.edu.tr
Üniversite Personel Tahakkuk Şefliği
Rahime ÇOPUR Şef 305 11 16 Rahime.acik@hacettepe.edu.tr
Hastaneler Personel Tahakkuk Şefliği
Turan ÖZTÜRK Şef 305 10 33 turano@hacettepe.edu.tr
Bahattin AKBULUT Bilgisayar İşletmeni 305 10 33 bahattin@hacettepe.edu.tr
Hatice IŞIK Bilgisayar İşletmeni 305 10 33 hatice0@hacettepe.edu.tr
Döner Sermaye İşletmeleri Tahakkuk Şefliği
Güler TEMELTAŞ Müdür V./Başkan Yardımcısı 305 23 40 gulert@hacettepe.edu.tr
Ergin ALTAY Büro Elemanı 305 23 44
Ek Ders  Tahakkuk Şefliği
Nurten BUĞDAYCI Şef 305 15 00 bugdayci@hacettepe.edu.tr
Sibel AKSOY Bilgisayar İşletmeni 305 15 00 sibelaksoy@hacettepe.edu.tr
Emekli Keseneği Tahakkuk Şefliği
Murat DURSUN Şef 305 15 51 murat.dursun@hacettepe.edu.tr
Sadegül DÜMENDER Bilgisayar İşletmeni 305 15 51 gulsade@hacettepe.edu.tr
Sendika Şefliği
Eren Yener ŞEREF İstatistikçi 305 23 17 erenseref@hacettepe.edu.tr
ÖZLÜK HAKLARI TAHAKKUK MÜDÜRLÜĞÜ  (BEYTEPE)
Müdür 297 65 60
Evren YURT Sekreter 297 65 60 evren.yurt@hacettepe.edu.tr
Beyhan DÜNDAR Teknisyen Yardımcısı 297 65 60 beyhan.dundar@hacettepe.edu.tr
Akademik Personel Tahakkuk Şefliği
Nermin BAL Bilgisayar İşletmeni 297 65 62 nerminbal@hacettepe.edu.tr
Çağla BOY Bilgisayar İşletmeni 297 65 63 cağlaboy@hacettepe.edu.tr
Ek Ders ve Sözl. Pers. Tahakkuk Şefliği
Yasemin TUFAN Şef 297 65 64 yasemin.tufan@hacettepe.edu.tr
Mehmet KARAÇÖR Bilgisayar İşletmeni 297 65 64 mehmet.karacor@hacettepe.edu.tr
Özlük Hakları Büro Şefliği - Emekli Keseneği Tahakkuk Şefliği
Murat DURSUN Şef 305 15 51 murat.dursun@hacettepe.edu.tr
Sadegül DÜMENDER Bilgisayar İşletmeni 305 15 51 gulsade@hacettepe.edu.tr
Meral BAYGÜL Memur 305 15 51 meralbalgul@hacettepe.edu.tr
İdari Personel Tahhakkuk Şefliği
Gönül SAĞDIÇ Müdür V. 297 65 63 gonul.sagdic@hacettepe.edu.tr
Nuray SOYUPEK Bilgisayar İşletmeni 297 65 63 nuray.soyupek@hacettepe.edu.tr
Ali Fuat ERDEM Şef 297 65 63 a.fuat.erdem@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

1- Tüm Üniversite  personelinin, Maaş ve Sosyal haklara ilişkin ödemelerinin yapılması

2-  2547 sayılı kanunun 33. maddesi uyarınca görevelendirilen Akademik personelimizden Yüksek Lisans ve Doktora amacı ile yurtdışana gönderilenlere ödenen yurt dışı maaşı

3-  Ek ders , sınav ve ek çalışma karşılıkları ücreti işlemleri

4-  Nöbet ücreti işlemleri

5-  Öğrenci Mübedele giderlerinin ödenmesi

6-  Fiili Hizmet zammı devam cetvellerinin hazırlanması ve tahakkuk işlemlerinin yapılması

7-  Döner sermaye ücretinin tahakkuku ve ödenmesi

8-  Personelimizden kesilen kesenek ve  karşılıkları ile genel sağlık sigortası pirim tutarlarının SGKweb sayfasına girilmesi

9-  Çeşitli nedenlerle yersiz ödenen tutarların geri alınması

10-  Aylık sendika üye sayısı ve sendika aidat kesintilerinin ilgili sendikalara bildirilmesi

11-  Nakil gelen, emekli olan  Sağlık Bakanlığından Doktora için gelenlerin işlemleri

12- Tübitak ve Avrupa Birliği projesi kapsamında gelenlerin aylıklarının yapılması

13- Üniversitemiz personelinin Promosyon ücretlerinin ödenmesi

14- İcra, nafaka, özel şahıs sigorta poliçe işlemlerinin yapılması

15- Özel kesintiler olarak otopark, anaokulu, misafirhane gibi kesintilerin yapılması.