Personel

EĞİTİM VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı:

1- Personelin Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin uygulanmasının takibi ile ilgili işlemler.

2- Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan sınava ilişkin sürecin yürütülmesi ile ilgili işlemler.

3- Üniversite birimlerinin ihtiyaç ve istemleri doğrultusunda yıllık eğitim programları düzenlemek ve bu sürece ilişkin iş ve işlemler.

4- Aday memurlara hizmet içi eğitim verilmesi, komisyonun oluşturulması, sınavların hazırlanarak yapılmasının sağlanması ile ilgili işlemler.

5- Cumhurbaşkanlığı Uzaktan eğitim Kapısı ile ilgili personel tanımlama ve izleme raporları ile ilgili işlemler.