Personel

EĞİTİM VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Yeşim İMDAT Şube Müdür V. 305 23 04 yimdat@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

  • Aday memurların yetiştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden yapılan Temel Eğitim Programına aday memurların katılımlarını sağlamak, eğitimlerini takip etmek ve eğitim sonrasında sınavlarını yapmak.
  • Aday Memurluğu onaylanan asli memurların eğitim bilgileri ve sınav sonuç bilgilerinin sistemde kayıt altına alınmasını sağlamak.
  • Üniversitemiz personelinin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini ve görevlerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek.
  • Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları düzenlemek ve bu sürece ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları tarafından başlatılan Ulusal Staj Programı kapsamındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek.
  • Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan sınava ilişkin tüm sürecin yürütülmesi ile ilgili işlemleri yapmak.