Personel

KADRO VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kadro ve İstatistik Şefliği (Sıhhiye)
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Gürbüz ATMACA Müdür V. 305 14 88 gurbuz.atmaca@hacettepe.edu.tr
Aybala Gülsüm YİĞİT Büro Personeli 305 14 88 a.yigit@hacettepe.edu.tr
Umut TAMER Büro Personeli 305 14 88 umuttamer@hacettepe.edu.tr

FAALİYET KONULARI

  1. Kadro Şubesi olarak aşağıda belirtilen işlemlerin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Kurulu Personel  Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı 2 sayılı  Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelere dayanarak çıkarılan Yönetmelik,Yönerge ve Esas ve Usuller çerçevesindeki  en kısa sürede hazırlamak.
  2. Amirlere karşı sorumlulukların bilincinde olarak kendisine verilen görevleri en doğru şekilde tamamlamak.
  3. Kendisini geliştirmek amacıyla kadro işlemleri ile ilgili  mevzuat ve kanunları  takip etmek.
  4. Kadro birimine verilen iş ve işlem süreçlerini takip etmek. 

GÖREVLERİ

A-)      AKADEMİK - İDARİ PERSONEL SÖZLEŞMELİ  VE GEÇİCİ İŞÇİ İŞLEMLERİ:

1- Akademik kadro ihtiyaçları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nezdinde gerekli yazışmaların yapılması.
2- İdari kadro ve Sözleşmeli Personel ile ve Geçici İşçi ihtiyaçları için Cumhurbaşkanlığı ,Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmaların yapılması.
3- Akademik ve Sözleşmeli  Personel alımı ilanlarını hazırlayarak Resmi Gazetede yayımlanmasını sağlamak.
4- Akademik ve İdari  Personelin Kadro derece değişikliklerinin yapılması.
5-Akademik Personelden yeni göreve başlayanların, görevinden ayrılanların ve unvan değişiklikleri olanları YÖKSİS’e, Kamu E-Uygulama,      Otomasyon sistemine ve kadro defterine  işlenmesi.
6- İdari  Personelden yeni göreve başlayanlar,  görevinden  ayrılanlar  ve unvan   değişikliklerini Yükseköğretim Sivil Savunma  Sistemine,  Kamu   E-Ugulama, Personel Otomasyon  Sistemine  ve Kadro Defterine işlenmesi
7-  Kadro İptal-İhdas, Dolu-Boş, Derece ve Unvan değişikliği, Açıktan Atama kullanım izni ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yazışmaları yapmak.
8-  Akademik ve İdari Kadro İptal-İhdas, Dolu-Boş, Derece ve Unvan değişiklikleri Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ve Maliye Bakanlığından vize işlemlerinin yapılması.
9-  Akademik ve İdari kadro değişiklik vizeleri alındıktan sonra birim ve personele bağlı dağılımları Rektörlük Makamının onayına sunulması ve değişikliklerin gerçekleştirilmesi.
10- Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda  görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını düzenlemek amacıyla kadro çalışmasının yapılması.
11-  Sözleşmeli Personel alımı ve pozisyonların değiştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  ile   ilgili yazışmaların yapılması.
12-  Akademik, İdari ve Sözleşmeli personel ile  ve Geçici işçilerde meydana gelen hareketlerin her ay  Kamu  E-Uygulama sistemine işlenmesi
13-  Akademik, İdari ve Sözleşmeli personel ile Daimi ve Geçici işçilerde meydana gelen hareketlerin 3 ayda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının  E-Bütçe sistemine işlenmesi
14- Üniversitemize atanan ve üniversitemizden ayrılan sağlık çalışanlarını  İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Personeli Takip Sistemine işlenmesi
15- İdarenin verdiği benzer görevlerin yapılması.

 

B-)AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KONTEJAN İŞLEMLERİ:

1- KPSS, EKPSS, 3713 Terörle Mücadele ve 2828 Sosyal Hizmetleri Kontenjanlarını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesindeki Kamu e uygulamalar ekranına girilmesi
2- İptal-İhdas ve Tahsis-Tenkis işlemlerinin yapılması.
3- Akademik ilanların işlenmesi.
4 -İdari ve Akademik kadro kontenjan işlemlerinin yapılması.

C-)      YÖK-SİS İŞLEMLERİ:

1- Akademik Dolu-Boş kadro aktarma ve kullanma izin taleplerin işlenmesi.
2- Verilen izinlerim ilan modülüne işlenmesi.
3- Akademik Dolu-Boş kadro derece değişikliği taleplerin işlenmesi.
4- Akademik Personelin göreve başlama, görevde yükselme ve ayrılış işlemlerin yapılması.
5- Rektör Yardımcıları, Yüksekokul, Enstitü, Konservatuar ve Merkez Müdürlüklerinin ve bunların yardımcılarının, Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı, Program Başkanları ve bunların yardımcılarının işlenmesi.
6- Tüm Akademik Personelle YÖK-SİS şifresi verilerek özgeçmişlerinin ve diğer tüm istenilen bilgilerin girişlerini sağlamak ve takip etmek.
7- Tüm akademik personelin, Yönetici konumundaki idari personelin veri girişi yapacak personelin rol ataması yapılması.