Personel
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-posta
Hacı BÜLBÜL Başkan V. 305 10 14 - 305 10 25 - 305 24 00 hbulbul@hacettepe.edu.tr
Güler TEMELTAŞ Başkan Yardımcısı 305 23 40 gulert@hacettepe.edu.tr
Sadık ŞAHİN Başkan Yardımcısı-Beytepe 297 65 50 sahin@hacettepe.edu.tr
P. Dilek SELEK Sekreter-Bilgisayar İşletmeni 305 10 25 /305  24 00  Faks: 309 06 20 ydilek@hacettepe.edu.tr
Sevcan ÖZCAN Sekreter-Bilgisayar İşletmeni (Beytepe) 297 65 50 sevcano@hacettepe.edu.tr

Görev Tanımı:

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29.maddesi uyarınca kurulmuş ve bu husustaki karar da 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış bulunmaktadır.

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak.

Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, idari personelin hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak.

Başkanlığımız, akademik-idari personel ile diğer pozisyonlarda (35.madde-4/B Sözleşmeli-Geçici İşçi-Yabancı Uyruklular-Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Elemanları) ve ek ders ücreti ödenmek suretiyle atanan tüm personelin özlük işlemlerini (atanmasından emekliliğine kadar geçen süreçteki işlemlerini) yerine getirmekle görevlidir.